1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym – z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 6 i 7 Regulaminu złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. gdy przedmiotem świadczenia jest Fotoksiążka Travel.BOOK (mini, midi, maxi, szyta na miarę), Fotoksiążka Family.BOOK (mini, midi, maxi, szyta na miarę), Fotoksiążka Company.BOOK (mini, midi, maxi, szyta na miarę) oraz wszystkie pozostałe Fotoksiążki dostępne w Sklepie, w tym Fotoksiążki sezonowe;